Адреси

 

гр. Стара Загора,

ул. Димчо Стаев 28, ет. 3

(в сградата на завод "Мересев")

 

 

Телефони

0988 866473

0988 866472

 

Електронна поща

psyholaboratory@gmail.com

 


 

 

Записване за психологическо изследване /психотест/

 

Психологическите изследвания се извършват в лабораторията по предварително изготвен график и след записване на тел: 0988 866473 или 0988 866472.

 

При записване ще Ви бъдат съобщени мястото, датата и часът на провеждане на изследването, както и необходимите документи за явяване.
При записването е необходимо да съобщите трите си имена, ЕГН и цел на явяването. Ако изследването е второ – и датата на първото явяване.

По време на провеждане на теста е необходимо да носите със себе си следните документи: - Копие на Лична карта и оригинал за справка;
- Копие на свидетелство за управление на МПС;
- Копие на контролен талон;
- Документ за платена такса (ако е платено по банков път)

 

Допълнителни документи за Водачи, лишени от правоуправление:
- Копие от Акт за административно нарушение или наказателно постановление, обжалвано по съответния ред;
- При отнета шофьорска книжка – копие от заповедта за отнемане на свидетелството, от съдебното решение (ако има такова) и удостоверение от МВР за изтърпяно наказание;
- Чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство – паспорт или лична карта и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянния адрес.

 

До психологическо изследване не се допускат лица, които:
- не представят съответните документи;
- са в нетрезво състояние;
- се явят след започване на теста.