Адреси

 

гр. Стара Загора,

ул. Димчо Стаев 28, ет. 3

(в сградата на завод "Мересев")

 

 

Телефони

0988 866473

0988 866472

 

Електронна поща

psyholaboratory@gmail.com

 


 

 

Обща информация

 

Психологическите изследвания се провеждат с цел проверка и оценка  на психологическата годност и състоянието на изследваното лице. Изследването измерва дали качествата на кандидата  съответстват с изискванията към желаната за продобиване от него категория - C , C1, D, D1  или професионална група -  таксиметров водач (психотест за такси). Чрез теста се изготвя вероятна  прогноза на психологическата годност на кандидата, която е валидна за 3 годишен период от датата на изкарване на психо теста. 

 

 Психологическото изследване е необходимо за следните водачи на превозни средства:

 

  • За придобиване на  категориите  С, D и подкатегории С1 и D1, Ттб (Тролейбус), Ттм (Трамвайна мотриса).

  • За придобиване на правоспособност, след като е отнета шофорската книжка,  поради отнемане на контролните точки; (чл. 157 ал.4 от ЗДвП)

  • За шофьори на таксиметров автомобил.

  • За професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари.

  • При  временно  отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" от ЗДвП.

  • За водачи,  лишени от право за управление на МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП или основание чл. 343 от Наказателния кодекс (за алкохол).

  • За дългосрочно пребиваващи чужденци  в България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, когато по чл. 162, ал. 4 ЗДвП свидетелството се заменя с българско.

 

Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в рамките на 12 месеца. При отрицателно заключение от първото явяване, изследваното лице има право на второ психологическо изследване в срок до шест месеца от първото явяване, в същата лаборатория.

При отрицателно заключение от второто изследване, лицето има право на трето, експертно изследване в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок до шест месеца след второто изследване, намираща се в гр. София, ул. „Генерал Гурко“ № 5.

При отрицателно заключение и от третото изследване, както и при неявяване в срока за второ или трето психологическо изследване, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.