Sample menu:

Адреси

 

гр. Стара Загора,

ул. Димчо Стаев 28, ет. 3

(в сградата на завод "Мересев")

 

 

Телефони

0988 866473

0988 866472

 

Електронна поща

psyholaboratory@gmail.com

 


 


 

Етапи на провеждане на теста

 

Психологическото изследването се провежда в три части. Преди всяка част провеждащият теста психолог дава подробни инструкции и запознава кандидатите с начина на самото провеждане на изследването.


І част – Тестова

Suni1. Самостоятелно попълване за определено време на тестови бланки, изследващи възприятия, внимание, бдителност, памет, мислене .

2. Попълване на въпросник без засичане на време, изследващ самоконтрол, дисциплинираност, отговорност, самооценка и пр.

 

ІІ част – Индивидуална работа с апарат - симулатор

Прави се изследване на реакциите на кандидатите посредством апарата - симулатор със звукови и светлинни сигнали. Пускат се хаотично звукови и светлинни сигнали, като целта на кандидата е максимално бързо да натисне съответния цвят бутон или бутона, отговарящ на звуковия сигнал. Преди да започне тестването на реакциите, кандидата има право да се упражни върху работата с апарата.


ІІІ част – Индивидуална беседа с психолога

Беседа – свободен разговор с психолог. Наблюдават се реакциите на кандидата, за да бъде получена допълнителна информация за качествата, необходими за съответната категория или професионална група.