Sample menu:

Адреси

 

гр. Стара Загора,

ул. Димчо Стаев 28, ет. 3

(в сградата на завод "Мересев")

 

 

Телефони

0988 866473

0988 866472

 

Електронна поща

psyholaboratory@gmail.com

 


 

 

Такси за явяване на психотест

 


 

- Такса за явяване на психологическо изследване на водачи на МПС - 40 лв.

- Психологическо изследване на водачи, лишени от право да управляват МПС - 60 лв.

- Такса за издаване на удостоверение за психологическа годност - 10 лв.

- Такса за издаване на дубликат на удостоверение за психологическа годност - 10 лв.

 

 

Валидността на психологическото изследване е 3 години.

 

Водачите, които извършват превози с такси или с обществен транспорт на пътници или товари без валидно удостоверение за психологическа годност се наказват с глоба в размер 500 лв. /петстотин лева/. /Обнародвано в държавен вестник в чл. 178в ал. 5 от Закона за движение по пътищата/.


Таксите могат да се заплащат на място в сградата на Лабораторията, или по банков път:

СИБАНК, АСМП АВИЦЕНА ЕООД, IBAN: BG97BUIB98881000867400.